دلت آروم رفیق

چهارشنبه 13 اسفند 1393 ساعت 00:06

"خدایا راضیم به رضای تو"

کسی که همچین دیدگاهی توی زندگیش داره

بی نیازه  از چندرغاز حرف های تسلی بخش من و امثال من

اینجور وقتها بعضی حرف ها به جای اینکه آرامش بدن بیشتر اذیتت میکنن

پس بهتره ساکت باشم و هیچی نگم

و فقط دعا کنم که بشی مثل قبل


تنها چیزی که از من ساخته است همینه

که بگم :

دلت آروم رفیق

من به فکرتم

همین ...